Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

De sector gehandicaptenzorg heeft al enige jaren een kwaliteitskader, waaraan alle medewerkers moeten voldoen. Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is het bieden van een gemeenschappelijke visie op welke zorg het beste past bij mensen met langdurige beperkingen. Sinds 2017 is het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg ingegaan, waardoor zowel ZZP’ers als opdrachtgevers enkele veranderingen door hebben moeten voeren.

Wat is het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg?   

Het nieuwe kwaliteitskader voor gehandicaptenzorg bestaat sinds 2017 en is gemaakt voor zowel zorgaanbieders als gehandicapte mensen en hun naasten. Het doel van het kwaliteitskader is het bieden van richtlijnen en handvatten voor deze zorg. Daarbij wordt er gehoopt dat het kwaliteitskader zorgt voor interne kwaliteitsverbeteringen binnen zorglocaties. 

Gevolgen 

Het nieuwe kwaliteitskader voor gehandicaptenzorg heeft gevolgen voor ZZP’ers en opdrachtgevers. Maar wat zijn deze gevolgen eigenlijk? U leest het hieronder. 

In het nieuwe kwaliteitskader is vastgelegd dat er een aantal zaken zijn die u op een rijtje dient te hebben met betrekking tot uw cliënten. Het gaat om de volgende zaken:

  • Welke problemen heeft de cliënt op het gebied van zelfredzaamheid en welke ondersteuning heeft de cliënt nodig?
  • Zijn er gezondheidsrisico’s? Zo ja, welke?
  • Wat zijn de wensen van de cliënt voor een fijn leven?

Verder moeten cliënten hun mening kunnen geven over de zorg en hun kwaliteit van leven. Hiernaast is het voor opdrachtgevers belangrijk om aandacht te besteden aan zelfreflectie. Dit kan worden gedaan in teamoverleggen. In deze overleggen dient men in te gaan op wat er goed gaat, wat er minder goed gaat en wat er beter moet. Het bestuur dient hier bovendien elk jaar een kwaliteitsrapport over op te stellen, waarin ook ervaringen van cliënten zijn opgenomen.

U kunt zich voorstellen dat het kwaliteitskader voor gehandicaptenzorg zich lastig laat omschrijven in enkele alinea’s. Indien u interesse heeft om hier uitgebreider over te lezen, verwijzen we u naar het gehele document van het kwaliteitskader. Ook kunt u uiteraard bij ons terecht voor vragen over dit onderwerp.

Bemiddelingsbureau zorg 

Cleine Coaching en Begeleiding is een bemiddelingsbureau in de zorg. Wij verbinden enthousiaste professionals aan geschikte opdrachtgevers en andersom. Zowel ZZP’ers als opdrachtgevers kunnen dus bij ons terecht.

Meer weten? Neem contact op!   

Wilt u meer weten over het kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg? Of bent u zzp’er of opdrachtgever binnen de gehandicaptenzorg en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.