Referenties

"Al meer dan 5 jaar heeft de Schutse een duurzame samenwerking met Cleine coaching. Hierin ontmoeten we elkaar door een zelfde grondhouding/visie op mensen en kwaliteitszorg. De opdracht waaraan Cleine coaching voldoet is mensen aanbieden die vanuit relatie en passie, samen met onze collega’s, een betekenisvolle daginvulling willen geven aan cliënten(EVB, zzp7+). De samenwerking met Cleine coaching wordt door de Schutse in het bijzonder gewaardeerd omdat er ‘korte lijntjes’ zijn in de afstemming waardoor er snel geschakeld kan worden en de zorg zo optimaal mogelijk blijft. Het is voor ons een betrouwbare partij om mee samen te werken en we hopen in de toekomst nog regelmatig van hun diensten gebruik te kunnen maken."
Logo De Schutse
M. (Rianne) van de Veen
Unitmanager
"Ik werk al langere tijd met Cleine Coaching samen. Steeds weer staan zij garant voor goede begeleiders die er echt voor gaan. De begeleiders zijn theoretisch en praktisch goed geschoold. Zij weten in moeilijke situaties zich goed te handhaven. De mensen voor wie zij werken hebben hier baat bij en er gebeuren vaak kleine wondertjes. Cleine Coaching legt met zijn medewerkers de lat hoog. Door de grote praktijkkennis in de zorg over mensen met beperkingen en moeilijkheden doet Cleine Coaching veel meer dan begeleiden. Zij ontwikkelen samen een visie, waarbij het gaat om “begeleiden door begrijpen”. Centraal staan de mogelijkheden van de cliënt, daar wordt bij aangesloten in de begeleiding. Deze organisatie richt zich ook op schijnbaar hopeloze casuïstiek. Zij weten ook de juiste expertise te vinden om hun opdrachten te kunnen doen. Deze professionele organisatie wordt door mij van harte aanbevolen."
Dr. G.J. Nijhof
Orthopedagoog / Gz-psycholoog
"Ik heb met jullie samengewerkt in een project dat opeens extra inzet vroeg zowel kwalitatief als kwantitatief. Ik heb dit als opbouwend, ondersteunend en flexibel ervaren met veel aandacht voor de menselijke kant”
Logo Zozijn
Raymond Nas
Manager Regio Oost Veluwe Zozijn
"Wij werken alweer bijna een jaar samen met Cleine coaching. En met plezier! Cleine coaching is makkelijk te benaderen en reageert snel. Wat voor diensten je ook aanbiedt het is niet snel te gek. Dag, avond of nacht alles is mogelijk. De zomerroosters waar veel gaten in zaten zijn weer rond met behulp van hen. Cleine coaching verwacht kundigheid van zijn medewerkers. Na inzet van een nieuwe medewerker volgt er altijd een evaluatie of deze medewerker ook aan de verwachting voldeed. Collega’s hebben er vertrouwen in als ik personeel inzet van Cleine coaching."
Icoon Siloah
Corinda de Vries
Planner Siloah