Referenties

"Al meer dan 5 jaar heeft de Schutse een duurzame samenwerking met Cleine coaching. Hierin ontmoeten we elkaar door een zelfde grondhouding/visie op mensen en kwaliteitszorg. De opdracht waaraan Cleine coaching voldoet is mensen aanbieden die vanuit relatie en passie, samen met onze collega’s, een betekenisvolle daginvulling willen geven aan cliënten(EVB, zzp7+). De samenwerking met Cleine coaching wordt door de Schutse in het bijzonder gewaardeerd omdat er ‘korte lijntjes’ zijn in de afstemming waardoor er snel geschakeld kan worden en de zorg zo optimaal mogelijk blijft. Het is voor ons een betrouwbare partij om mee samen te werken en we hopen in de toekomst nog regelmatig van hun diensten gebruik te kunnen maken."
Logo De Schutse
M. (Rianne) van de Veen
Unitmanager
"Ik werk al langere tijd met Cleine Coaching samen. Steeds weer staan zij garant voor goede begeleiders die er echt voor gaan. De begeleiders zijn theoretisch en praktisch goed geschoold. Zij weten in moeilijke situaties zich goed te handhaven. De mensen voor wie zij werken hebben hier baat bij en er gebeuren vaak kleine wondertjes. Cleine Coaching legt met zijn medewerkers de lat hoog. Door de grote praktijkkennis in de zorg over mensen met beperkingen en moeilijkheden doet Cleine Coaching veel meer dan begeleiden. Zij ontwikkelen samen een visie, waarbij het gaat om “begeleiden door begrijpen”. Centraal staan de mogelijkheden van de cliënt, daar wordt bij aangesloten in de begeleiding. Deze organisatie richt zich ook op schijnbaar hopeloze casuïstiek. Zij weten ook de juiste expertise te vinden om hun opdrachten te kunnen doen. Deze professionele organisatie wordt door mij van harte aanbevolen."
Dr. G.J. Nijhof
Orthopedagoog / Gz-psycholoog
"Ik heb met jullie samengewerkt in een project dat opeens extra inzet vroeg zowel kwalitatief als kwantitatief. Ik heb dit als opbouwend, ondersteunend en flexibel ervaren met veel aandacht voor de menselijke kant”
Logo Zozijn
Raymond Nas
Manager Regio Oost Veluwe Zozijn
"Wij werken alweer bijna een jaar samen met Cleine coaching. En met plezier! Cleine coaching is makkelijk te benaderen en reageert snel. Wat voor diensten je ook aanbiedt het is niet snel te gek. Dag, avond of nacht alles is mogelijk. De zomerroosters waar veel gaten in zaten zijn weer rond met behulp van hen. Cleine coaching verwacht kundigheid van zijn medewerkers. Na inzet van een nieuwe medewerker volgt er altijd een evaluatie of deze medewerker ook aan de verwachting voldeed. Collega’s hebben er vertrouwen in als ik personeel inzet van Cleine coaching."
Icoon Siloah
Corinda de Vries
Planner Siloah
"Natuurlijk werken we het liefst met een vast team mensen op onze woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar zoals iedereen dat vast wel eens ervaart, komen we wel eens handen tekort. Binnen onze organisatie, Verdandi (onderdeel van de Seizoenen) streven we altijd naar continuïteit en werken we zo min mogelijk met externe bureaus. Cleine coaching was al een langere tijd in ons netwerk omdat we gebruik maakten van deze diensten bij meerzorg trajecten of 1 op 1 trajecten. Dit was vaak van korte duur. Hierbij deden we al erg veel goede ervaringen op in de samenwerking met Cleine Coaching. Toen we een periode consequent een wakende wacht in moesten zetten op één van onze locaties zijn we een intensievere samenwerking aangegaan. Het contact liep direct ontzettend plezierig, korte lijnen die heel duidelijk waren. De flexibiliteit hadden om te gaan met wat wij vroegen, ook soms op heel korte termijn. Ook hierin was samenwerking voelbaar en betrokkenheid. Zelfs in deze vorm, van het inzetten van externe medewerkers probeerden we het zo te creëren dat er zeker nog te spreken was over continuïteit. Een aantal mensen die werden gekoppeld aan onze locatie, waarbij ook gekeken werd of deze mensen affiniteit hadden met onze doelgroep. Afstemming, overleg, snel schakelen, precies wat we nodig hadden. Gelukkig konden wij uiteindelijk weer verder met een vast team, maar wanneer het echt nodig is kunnen we altijd terug vallen op de samenwerking met Cleine Coaching. Hier zijn we ontzettend blij mee."
Logo De Seizoenen
Valerie Kolkman
Manager de Seizoenen